Hnutí Otevřená radnice představuje své kandidáty do obecních voleb 2014 – Ing. Ladislav Hradil

Kandidáti Komentáře nejsou

DSCN8965 web

Ing. Ladislav Hradil k volebnímu programu a své kandidatuře :

 

  • Na webu www.hora2014.cz jste uváděn jako zodpovědná osoba. Máme tomu rozumět, že jste zakladatelem tohoto hnutí v Novém Jičíně?

Ano, je tomu tak, jsem zakladatelem tohoto hnutí v Novém Jičíně.

  • Co Vás k tomu vedlo? Nejste spokojen s dosavadní politickou reprezentací?

Politické hnutí Otevřená radnice  mě zaujalo svým programem. Mám za to, že za poslední volební období se situace na radnici  zlepšila, oproti předešlým volebním obdobím, kdy zde vládla ODS. Hodně věcí by se však  dalo dělat mnohem lépe. Radnice by měla prosazovat  věcnost a stejný přístup ke všem občanům  města. Několikrát jsem se  přesvědčil osobně, že se tak neděje.

  • Prezentujete se lákavými plakáty na MHD zdarma, není to jen populistický slib?

MHD zdarma není v žádném případě populistický slib, ale vycházím z reality našeho města a ze zkušeností jiných měst. Městská doprava v Novém Jičíně je ztrátová, město doplácí cca 4 mil. ročně. Důchodci už stejně jezdí zadarmo. Každý občan, který nedluží městu (např. odpady, poplatek ze psa), by si mohl koupit čipovou kartu za cca  200 či 300,- Kč. A na tuto kartu by pak mohl celý rok jezdit zdarma. Náklady na 1 km jsou stejné, jezdí-li autobus poloprázdný nebo plný. Slibujeme si od toho, že autobusy nebudou jezdit poloprázdné a taky se tím sníží zatíženost dopravy v Novém Jičíně, protože lidé omezí jízdu do města auty. Stručně řečeno, náklady budou stejné, výnosy očekáváme větší nebo stejné, díky většímu počtu cestujících, kteří si koupí čipovou kartu.

  • Dále chcete město bez negativního hazardu, bez hracích automatů. Měli byste sílu na to porazit tuto lobby?

V současné době působí na území města zhruba něco přes 20 heren. V této oblasti se v minulosti učinila řada chyb. Pod rouškou omezení hazardu se v podstatě vyhláškou zúžila konkurence a hráči (a tedy výnosy z her) se jen nahnali směrem k pár vyvoleným majitelům heren. Taková omezení nemají smysl, je vlastně kontraproduktivní. Mám informace, že dokonce někteří současní zastupitelé  za herny lobovali.

Je v zájmu všech občanů, kromě vlastníků heren a hráčů, tento hazard omezit. Jde o  velký sociální problém v celé ČR, na který se váže další kriminalita. A je známo, že gamblerství, neboli patologické hráčství je nemoc.

Pokud přesvědčíme  občany našeho města o tomto problému, věřím, že se nám  provozování hracích automatů podaří zakázat. I když v programech jiných stran vidíme, že se tomuto problému vyhýbají a bojí se ho řešit.

  • Co myslíte, že občany města nejvíce trápí?

Myslím si, že každý občan má svoje problémy, ale hlavním nedostatkem je, že se Nový Jičín pomalu vylidňuje. Přehled o úbytku obyvatel vychází každý měsíc v Novojičínském zpravodaji. Zjišťuji, že především mladí lidé nenacházejí uplatnění a odcházejí z Nového Jičína.

  • Ve vašem programu není zmíněno neutěšené parkování motorových vozidel ve městě. Máte nějaké řešení?

Neutěšené parkování motorových vozidel se musí řešit koncepčně, nestačí jen změnit systém parkování.

  • Jako stavební inženýr a soudní znalec, máte zajisté přehled o stavu některých nevyřešených záležitostech a pochmurných stavbách ve městě, což konkretizujete i ve vašem volebním programu. Jak se však díváte na kauzu Hückelových vil?

Město Nový Jičín vlastní řadu nemovitostí, např. na náměstí a blízko náměstí, které je nutno rekonstruovat. V současné době  převzalo město od kraje budovu hotelu Praha, která  potřebuje značné investice.  Hückelovy vily, jako kulturní památka, nemají dořešené využití. Náklady na opravu těchto vil  půjdou do desítek až stovek miliónů.  Současný majitel se chce objektu zbavit za každou cenu. Prodal část  lukrativního pozemku kolem vil a nyní se uvádí, že vily se nabízí za stejnou cenu 13.5 mil., za jakou byly současným majitelem koupeny, což vlastně není pravda.  Podle mého mínění město nemá prostředky na to, aby tyto objekty koupilo, rekonstruovalo a smysluplně užívalo. Domnívám se, že je to momentálně mimo ekonomickou realitu městského rozpočtu. 

Back to Top